วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

bob marley /stir it up

เอ้า ชิมลาง เอา stir it up ของตา bob ไปฟังก่อน เป็นเพลงเร็กเก้เพลงเเรกๆเลยที่ผมฟัง


Stir it up; little darlin, stir it up. come on, baby.
Come on and stir it up: little darlin, stir it up. o-oh!

Its been a long, long time, yeah!
(stir it, stir it, stir it together)
Since I got you on my mind. (ooh-ooh-ooh-ooh) oh-oh!
Now you are here (stir it, stir it, stir it together), I said,
Its so clear
Theres so much we could do, baby, (ooh-ooh-ooh-ooh)
Just me and you.

Come on and stir it up; ..., little darlin!
Stir it up; come on, baby!
Come on and stir it up, yeah!
Little darlin, stir it up! o-oh!

Ill push the wood (stir it, stir it, stir it together),
Then I blaze ya fire;
Then Ill satisfy your hearts desire. (ooh-ooh-ooh-ooh)
Said, I stir it every (stir it, stir it, stir it together),
Every minute:
All you got to do, baby, (ooh-ooh-ooh-ooh)
Is keep it in, eh!

(stir it up) oh, little darlin,
Stir it up; ..., baby!
Come on and stir it up, oh-oh-oh!
Little darlin, stir it up! wo-oh! mm, now, now.

Quench me when Im thirsty;
Come on and cool me down, baby, when Im hot. (ooh-ooh-ooh-ooh)
Your recipe is, - darlin - is so tasty,
When you show and stir your pot. (ooh-ooh-ooh-ooh)

So: stir it up, oh!
Little darlin, stir it up; wo, now!
Come on and stir it up, oh-ah!
Little darlin, stir it up!
---
/guitar solo/
---
Oh, little darlin, stir it up. come on, babe!
Come on and stir it up, wo-o-a!
Little darlin, stir it up! stick with me, baby!
Come on, come on and stir it up, oh-oh!
Little darlin, stir it up. /fadeout/

เพลงสกา คือ

สกา (อังกฤษ: Ska) เป็นแนวเพลงที่เกิดในประเทศจาไมก้า ช่วงปลายทศวรรษที่ 50 ซึ่งต่อมามีการพัฒนาเป็น rocksteady และ เร้กเก้

เพลงสกา เป็นการรวมองค์ประกอบเพลงแถบคาริบเบียนอย่าง เม็นโต และ คาลิปโซ เข้ากับ แจ๊ซทางฝั่งอเมริกา กับอาร์แอนด์บี มีลักษณะพิเศษตรงไลน์เบส สำเนียงกีตาร์ และจังหวะเปียโนที่ดูแตกต่างไป สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือมีการใช้เครื่องเป่า (อย่างแจ๊ซ) เช่น แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน เป็นต้น

และทศวรรษที่ 60 สกาถูกหมายถึงแนวดนตรีของ Rudeboy ในสหราชอาณาจักร สกาได้รับความนิยมในกลุ่ม ม็อดและพวกสกินเฮด มีวงอย่าง Symarip, Laurel Aitken, Desmond Dekker, และ The Pioneers เป็นต้น